Mode d’Ús

MANERA D’ÚS / NORMATIVES
WIEGAND TOBOGANS DE TRINEUS

Segons DIN 33960

¡Mantingueu distancia!

¡Frenar!

¡Accelerar!

¡Prohibit xocar!

¡Prohibit treure el cap!

¡Prohibit aturar-se!

El més petit sempre davant! condueix el major!
A poc a poc al final!

1. Tots els usuaris utilitza aquesta instal·lació espor-tiva baix la seva pròpia responsabilitat i pel seu propi compte i risc, vestit amb roba adequada i sense estar baix la influència d’alcohol o drogues.

2. La velocitat ha de ser tal que no posi en perill a si mateix o a altres. Hi ha que respectar una distància mínima de 25 metres respecte al vehicle que va per davant. La col·lisió amb altres vehicles està estrictament prohibida. El conductor xopador es responsable de totes es conseqüències.

3. En temps de pluja o amb gel, la pista està tancada.

4. Conducció imprudent pot ocasionar lesions greus. Sempre frenar a temps i alentir a velocitat de caminar al final de la pista fins arribar a la cinta transportadora. Sobretot al final del recorregut hi ha que prestar màxima atenció i cura!

5. Part superior del cos sempre mirant al davant – no donar-se la volta, no treure el cap, no agenollar. Respectar sempre les senyals de seguretat i sempre enfocar-se en la secció de la pista davant (25m).

6. Hi ha que observar atentament les instruccions del personal en l’inici. No condueixi molt poc a poc, aturar-se sols en cas de emergència.

7. L’ús del tobogan sols es permet amb els trineus prevists. Únicament pujaran dues persones en el mateix trineu per acompanyar a un menor de 10 anys.

8. L’edat mínima per pujar es 3 anys. Els nens menors de 8 anys sols poden muntar acompanyats d’una persona major de 16 anys, qual ha obtingut la responsabilitat de la persona subjecta a la supervisió.

9. La persona major sempre s’ha de seure en la part posterior i ha de mantenir l’alcalde de control del fre durant tot el viatge. Mantenir sempre les mans en la palanca del freno, no tocar la pista! El conductor deu tindre una visió llibre.

10. Cal obeir a les instruccions del personal (policia auxiliar legal). Qui incompleixi les condicions d’ús serà exclòs de l’ús de la instal-lació.

11. Al comprar el bitllet, cada usuari accepta aquestes condicions de forma irrevocable. Queden excloses les pretensions d’indemnització.

12. Aquelles persones que per exemple per limitacions físiques o mentals no poden prendre seient correctament en el trineu, o no poden manejar el trineu adequadament, sent exclosos d’ús per raons de seguretat. Probablement, l’ús es possible, acompanyat per personal qualificat o per una persona de confiança que a la vegada assumeix la responsabilitat per al usuari. Degut a la naturalesa de funcionament dones embarassades tampoc poden utilitzar el trineu.

13. El pes màxim suportat pel trineu és de 150 kg. Animals, i para-sols, bastons i altres articles vol-uminosos, aguts o soltes no estan permesos en el trineu. No acosti roba solta (gorres, bufandes, cordons de sabates, etc) i les trenes a la pista o les rodes als trineus.

14. Prohibit fumar i l’ús de telèfons mòbils, càmeres, etc durant tot el viatge.

15. L’accés a les instal·lacions sols es permet per les entrades designades. L’usuari sols pot iniciar i finalitzar el viatge en els llocs indicats

16. Està prohibit:

  • danyar l’equip, les instal·lacions i els trineus
  • Crear obstacles en el recorregut
  • Ficar en funcionament el sistema sense autorització
  • Manejar sense autorització qualsevol de les instal·lacions que serveixen per operar el neci o perla prevenció d’accidents o realitzar qualsevol altre operació que restringeixen el funcionament.

17. Els accidents han de ser reportats d’immediat al personal.

Per garantir un ús segur del tobogan, utilitzar roba adequada: Pantalons llargs i màniga llarga
(no es obligatori)

 

Llegir Normativas y Mode d´us Aquí

¡Avís Important!

You have Successfully Subscribed!